Privacy Statement

Nieuwe Nobelaer vindt het belangrijk om op een respectvolle en veilige manier om te gaan met de privacy van haar klanten. We zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die binnen komt op vertrouwelijke wijze wordt verwerkt en behandeld.

In onderstaand document vindt u een beschrijving van de persoonsgegevens die we verwerken, hoe ze gebruikt worden en wat uw rechten zijn.

Privacy Statement