Onderwijs

Nieuwe Nobelaer wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren kennis laten maken met de wereld van kunst, cultuur en creativiteit. Niet alleen omdat het leuk is, maar juist omdat het belangrijk is voor kinderen om te ontdekken hoe creatief ze zijn, waar hun interesses liggen en welke talenten ze hebben.

Nieuwe Nobelaer ondersteunt hierbij door te helpen bij het vormgeven van cultuureducatie op scholen. Kunst en cultuur, leesbevordering en nieuwe media vinden daarmee hun weg naar alle kinderen in Etten-Leur en omstreken.

Projectcollecties voor scholen en instellingen

Nieuwe Nobelaer Bibliotheek ondersteunt leerkrachten en begeleiders waar mogelijk bij taalstimulering en leesbevordering.

Lees meer
Projectcollecties voor scholen en instellingen
441

Schoolvoorstellingen

Jaarlijks gaan alle basisschoolleerlingen naar een schoolvoorstelling in Nieuwe Nobelaer voor een échte theaterbeleving. Na afloop van de voorstelling wordt er een bijbehorende kunstles in de klas gegeven.

439

De bibliotheek op school (dBos)

Inmiddels telt de gemeente Etten-Leur vier kleinere jeugdbibliotheken, die gevestigd zijn op verschillende brede scholen. Dit zorgt ervoor dat ieder kind toegang krijgt tot de beste en nieuwste jeugdboeken. De leesconsulent van Nieuwe Nobelaer begeleidt en ondersteunt scholen bij een goed leesplan.

442

Trainingen voor onderwijsprofessionals en teams

Binnen Nieuwe Nobelaer werken een aantal consulenten cultuureducatie. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van onderwijsprofessionals en teams binnen scholen en kinderopvangorganisaties. Ze helpen bij het opzetten van kunst-, lees-, media- en erfgoedprogramma’s.

445

Vakdocenten

Nieuwe Nobelaer beschikt over deskundige en gekwalificeerde cultuurdocenten. Zij worden binnen hun vakgebieden op scholen en kindercentra ingezet als vakdocenten voor de kunst- en cultuurvakken (beeldende vorming, dans, drama en muziek).

443

Beschikbare subsidies

Nieuwe Nobelaer is dé geschikte partner om samen met jou school kunst- en cultuursubsidies aan te vragen.

440

Meer weten?

Naast alle bovenstaande activiteiten biedt Nieuwe Nobelaer nog veel meer mogelijkheden en maatwerk. Ben jij leerkracht, docent, cultuurcoördinator of directeur van een school en wil je aan de slag met cultuuronderwijs? Neem dan contact op met de onderwijsafdeling van Nieuwe Nobelaer via onderwijs@nieuwenobelaer.nl