1225

Nieuwe Nobelaer sluit deuren i.v.m. richtlijnen RIVM omtrent Coronavirus.

Alle voorstellingen en activiteiten tot 1 juni 2020 afgelast.

Naar aanleiding van de aangescherpte landelijke maatregelen om het coronavirus in te dammen, vinden er tot 1 juni 2020 geen voorstellingen en activiteiten plaats in Nieuwe Nobelaer. Wij doen onze uiterste best om de betreffende voorstellingen te verplaatsen naar een andere datum. Dit vraagt om een intensieve afstemming tussen meerdere partijen (denk bijv. aan producenten, artiesten, de beschikbaarheid van het theater).

Gezien de uitzonderlijke situatie kunnen wij bezoekers met gekochte kaarten pas in een later stadium informeren over de afwikkeling. Nieuwe Nobelaer volgt hierin de richtlijnen van de brancheorganisaties podiumkunsten zoals beschreven in het persbericht onderaan deze pagina.

Update 1 april
In vervolg op de verlenging van de aangescherpte maatregelen om het coronavirus in te dammen, is cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer gesloten tot en met dinsdag 28 april a.s.

De balie is voor vragen t/m 28 april enkel per mail bereikbaar via balie@nieuwenobelaer.nl

Update 15 maart
In vervolg op de aangescherpte maatregelen van het R.I.V.M heeft cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer moeten besluiten haar activiteiten per direct te staken en het pand te sluiten voor publiek. Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart om 09:00 uur en loopt vooralsnog tot en met zondag 5 april a.s.

De balie is voor vragen t/m 5 april enkel per mail bereikbaar via balie@nieuwenobelaer.nl

Alle voorstellingen tot en met 5 april a.s. worden verplaatst of geannuleerd. Bezoekers die reeds toegangskaarten hebben gekocht, ontvangen hierover persoonlijk bericht. Mocht de nieuwe datum hen niet schikken, dan krijgen zij hun geld terug. 

Alle evenementen en repetities worden eveneens geannuleerd. Organisaties en verenigingen worden hierover persoonlijk benaderd.

Ook het cursusprogramma van Nieuwe Nobelaer kan geen doorgang vinden. De lessen worden waar mogelijk op een later tijdstip ingehaald. Alle leerlingen en cursisten ontvangen hier persoonlijk bericht over.

Ook de bibliotheek en speelotheek zijn gesloten. Alle uitgeleende boeken worden automatisch verlengd tot 1 mei zodat boetes niet kunnen oplopen. Daarnaast is het niet meer mogelijk om boeken online te reserveren. Mochten er boetes ontstaan bij de speelotheek, dan worden deze kwijt gescholden.

Sector podiumkunsten biedt compensatie publiek en start eigen noodfonds

Onderstaand persbericht is verstuurd vanuit alle brancheorganisaties in de sector podiumkunsten. Hier lees je duidelijk wat de vervolgstappen zijn naar aanleiding van het sluiten van de theaters vanaf 13 maart tot en met in ieder geval 1 juni 2020. 

Door de maatregelen rondom de corona-crisis sloten ook theaters en concertgebouwen hun deuren. De Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en het Vlakke Vloer Platform hebben overleg gevoerd met de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP), Nederlandse Associatie voor PodiumKunsten (NAPK) en de Vereniging van Nederlandse Orkesten (VvNO) over hoe om te gaan met reeds verkochte kaarten.

In eerste instantie zullen alle partijen de afgelaste voorstellingen en concerten proberen te verplaatsen. Mocht dat niet lukken dan wordt het publiek gecompenseerd bijvoorbeeld door middel van een vervangende voorstelling, tegoedbon of restitutie.

De komende tijd zal dit restitutiebeleid vorm krijgen. Pas 1 juni, of op een later tijdstip mochten de maatregelen worden verlengd, informeren zij het publiek over hoe deze compensatievorm er uit gaat zien. Vooropgesteld is dat het publiek, conform het Europees consumentenrecht, wordt gecompenseerd, tenzij de bezoeker daarover zelf anders beslist. Onderzocht wordt i.s.m. het Ministerie van OCW of een tijdelijke noodwet rondom het restitutiebeleid de podiumkunstensector helpt om voldoende tijd te krijgen alle logistieke aspecten tijdig op orde te krijgen.

Het Ministerie van OCW start daarnaast een landelijk noodfonds waaruit de financiële schade van de podia en producenten deels wordt gecompenseerd. De schade van de sector podiumkunsten inclusief festivals is voorlopig berekend op circa 20 miljoen per week.

De brancheorganisaties starten zelf een actie om de sector overeind te houden zodat het Nederlands publiek, als de podia straks weer open mogen, kan genieten van een divers cultureel aanbod. Zij zullen op zeer korte termijn het initiatief nemen tot een eigen fonds om podia, podiumkunstenaars en producenten te ondersteunen. Daarvoor roepen zij private fondsen, onze ‘vrienden van’ fondsen en het publiek op om een donatie te doen en/of geen geld terug te vragen voor hun kaartje.