Governance Code Cultuur

Deel dit

GCC De Raad van Toezicht van Nieuwe Nobelaer heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de bestuurder en op de algemene zaken in de organisatie. Daarbij laten zij zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van Nieuwe Nobelaer. Zij richten zich op het belang van de organisatie en weegt de belangen af van degenen die bij de organisatie zijn betrokken (de stakeholders). Een verslag van de Raad van Toezicht maakt deel uit van het jaarverslag van de organisatie.


In dit verband houdt deze toezicht op tenminste:

  • de realisatie van de doelstelling van Nieuwe Nobelaer;
  • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van Nieuwe Nobelaer;
  • een periodieke, deugdelijke financiële verslaglegging en prognose;
  • de naleving van wet- en regelgeving.

Samenstelling van de Raad van Toezicht:
De heer J. van Brummen (voorzitter)
De heer M.W. van Beers (penningmeester)
De heer mr. F.G.G. Franssen (secretaris)
De heer drs. A.M.H.M. Rijnen (lid)
Mevrouw S. van den Berge (lid)
Mevrouw drs. W.C.J. Bluemink-Bakx

Rooster van aftreden:
2019      Drs. A.M.H.M. Rijnen (1 termijn als voorzitter 2e termijn als lid en J. van Brummen (1e termijn als lid, 2e termijn als voorzitter)
2020      Emmy (1e termijn), Tiny en Frank (2e termijn)
2021      S. van den Berge (2e termijn)


 

Terug naar ‘over ons’