Taalhuis Etten-Leur

Taal is overal. In brieven, in het verkeer, bij de dokter, op de computer. Het is daarom belangrijk dat iedereen goed Nederlands leest, spreekt en schrijft. Dit is belangrijk voor mensen die in Nederland zijn geboren én voor mensen bij wie Nederlands de 2e taal is.

Wil jij beter Nederlands leren? Of ken je iemand die hier hulp bij nodig heeft? Of wil je leren hoe je met een computer werkt? Kom dan naar het Taalhuis!

HetTaalhuis is voor hulp bij het thuis oefenen bereikbaar via Whatsapp (06 31 67 09 85) en mail. Bellen kan ook tijdens het Taalspreekuur op dinsdag van 18:00 - 19:30 uur.

Direct naar

Direct naar

Ik wil leren

Lees meer
Direct naar

Taalvrijwilliger

Lees meer

Taalnetwerk

Nieuwe Nobelaer Bibliotheek werkt samen met een heel netwerk aan het tegengaan van laaggeletterdheid. In september 2019 werd daarop aansluitend het Taalakkoord ‘Meedoen met taal’ ondertekend. Hiermee pakken de ondertekenaars de komende 5 jaar gezamenlijk laaggeletterdheid aan. Nieuwe Nobelaer doet dit door de inzet van het Taalhuis, maar ook andere initiatieven en organisaties dragen bij aan de bewustwording, signalering en oplossingen van laaggeletterdheid.
Onderwijsinstellingen verzorgen cursussen, overheden en gezondheidsinstanties passen hun taalgebruik aan en zijn alert op signalering van laaggeletterdheid. Daar profiteren uiteindelijk de mensen zelf, en dus ook de maatschappij van. Zo draagt iedere deelnemende organisatie bij vanuit zijn eigen ervaringen en vakgebieden.

Ons netwerk:
Bibliotheek Nieuwe Nobelaer (met het Taalhuis), Curio (voorheen ROC West-Brabant), Bravis ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, GGD West-Brabant, UWV, het ministerie van WVS, Stichting Lezen & Schrijven, TAEL, Sociaal Taal, Surplus, Kentalis, Werkplein Hart van West- Brabant, Belastingsamenwerking West-Brabant, Minima platform, Voedselbank, Vluchtelingenwerk, de Huisartsenkring West-Brabant en gemeente Etten-Leur.

Interesse om aan te sluiten bij het netwerk of op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met bibliotheek@nieuwenobelaer.nl

Het verhaal van Lisa (Nederlands)

The Story of Lisa (English)