Algemene voorwaarden

Deel dit
Lees onze algemene voorwaarden

Nieuwe Nobelaer (hierna: “NN”) hanteert de volgende voorwaarden:

Op sommige producten en acties van NN kunnen aanvullende algemene voorwaarden van toepassing zijn. De aanvullende algemene voorwaarden zijn in een apart document opgenomen.

 

Aanvullende voorwaarden NN:

Klik hier voor onze huisregels.

Klik hier voor de voorwaarden van de cadeau vouchers.

Voor de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet of in onvoldoende mate voorzien, beslist de directie van NN.

Op deze algemene voorwaarden, alsmede eventueel daaruit voortvloeiden geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

Indien u een kopie van de voorwaarden wenst te ontvangen kunt u via balie@nieuwenobelaer.nl daartoe een verzoek indienen, o.v.v. uw contactgegevens en postadres.