Algemene voorwaarden

Deel dit
Lees onze algemene voorwaarden

Nieuwe Nobelaer (hierna: “NN”) hanteert de volgende voorwaarden:

Voor de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet of in onvoldoende mate voorzien, beslist de directie van NN.

Op deze algemene voorwaarden, alsmede eventueel daaruit voortvloeiden geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

Indien u een kopie van de voorwaarden wenst te ontvangen kunt u via balie@nieuwenobelaer.nl daartoe een verzoek indienen, o.v.v. uw contactgegevens en postadres.