Lezing | Rijkswegen in West-Brabant

Deel dit

Op woensdag 21 februari aanstaande vindt de vijfde lezing van de Henri Mastboom lezingencyclus plaats. Het overkoepelende thema van dit jaar is “Boeren, burgers en buitenlui”. Van oktober 2017 t/m mei 2018 zal er elke maand een lezing zijn die dit thema raakt. De lezingencyclus wordt georganiseerd door het West-Brabants Archief, het Stadsarchief Breda en het Erfgoedcentrum Tongerlohuys.

De snelweg is een twintigste-eeuwse infrastructurele toevoeging aan het landschap, die de burgers in staat heeft gesteld om zich te verplaatsen naar verre bestemmingen. Was de auto aan het begin van de twintigste eeuw een noviteit, vandaag de dag rijden er 8 miljoen in Nederland. Vandaar dat de infrastructuur hiervoor aangepast moest worden. De bestaande rijkswegen werden verbeterd en nieuwe snelwegen werden aangelegd. Ook in West-Brabant. Met de aanleg van het snelwegennet werd West-Brabant als regio goed ontsloten, waardoor de bereikbaarheid niet alleen vergroot werd, maar ook dat de West-Brabanders ‘naar buiten’ konden. Alleen de weg heeft niet alleen lusten gebracht, ook lasten.

De lezing gaat in op de geschiedenis van de aanleg van die snelwegen. Wat betekende de (inter)nationale ontwikkelingen en het nationale rijkswegenbeleid voor de regio? En hoe verliep de ontwikkeling van de bestaande en geplande snelwegen rondom Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom? Dhr. Sweijen behandelt met name de wisselwerking tussen de rijksoverheid, de lokale overheid en de belangenverenigingen. Welke belangen hebben er gespeeld? En hoe uit zich dat tot de praktijk, tot de planning en de daadwerkelijke aanleg van het snelwegennet?

Spreker
Stefan Sweijen MA BSc heeft een achtergrond in de ruimtelijke ordening en erfgoedstudies. In het dagelijkse leven werkt hij voor de gemeente Bergen op Zoom. Hiernaast is hij erg geïnteresseerd in de twintigste-eeuwse ruimtelijke ordening, stedenbouwkunde en architectuur. Snelwegen hebben hem altijd gefascineerd, vandaar dat hij de geschiedenis ervan is ingedoken en erover gepubliceerd heeft.

Praktische informatie
De lezing vindt plaats in Nieuwe Nobelaer, Anna van Berchemlaan 2 in Etten-Leur.  De lezing start om 20.00 uur en de zaal gaat om 19.30 uur open. De toegang is gratis.